یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • آسان پاسپورت

  ریاست عمومی پاسپورت روزانه به تعداد ۲۵۰۰ درخواست دریافت می کند. موقعیت ریاست پاسپورت واقع کارته چهار می باشد. تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند. حالا متقاضی می تواند تا در کوتاهترین زمان پاسپورت دریافت نماید. این تغییرات شامل ایجاد غرفه های جداگانه با سهولت های بایومتریک و دیتاانتری (وارد کردن مغلومات) می باشد. برای بدست آوردن پاسپورت متقاضی باید اسناد و مدارک لازم را با خود داشته باشد. .

  • ۱. تاییدی تذکره ملی
  • ۲. ۳ قطعه عکس به اندازه پاسپورت
  • ۳. پرداخت قیمت پاسپورت

  بعد از پرداخت پول/ قیمت پاسپورت توسط متقاضی به بانک، متقاضی برای مرحله بعدی که عبارت از ( BIV) و بایومتریک و دیتاانتری است مراجعه می کند. در اخر متقاضی با دریافت رسید، زمان، تاریخ و معلومات کافی در رابطه به پاسپورت خود را دریافت و اخذ خواهد کرد.

  مراحل پاسپورت

  قبل از ساده سازی

  مراحل ۱۵
  مدارک مورد نیاز تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس، درخواستی پاسپورت، تاییدی سکونت
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی ۵۷۰۰ افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد ۷ روز کاری

  پس از ساده سازی آفلاین

  مراحل درخواستی ۴
  مراحل کاری عقب غرفه ۶
  مدارک مورد نیاز عریضه، تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان

  خدمات آنلاین

  مراحل درخواستی در ریاست پاسپورت ۲
  مراحل کاری عقب غرفه ۵
  مدارک مورد نیاز خانه پری فورمه، تذکره تایید شده، ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان

  Map

  پاسپورت یکی از مدارک مهم و با ارزش دولتی است که شهروند توسط آن به تمام نقاط دنیا سفر نموده و هم چنان از ملیت و اهلیت شخص نمایندگی می کند.

 • آسان پاسپورت

  پاسپورت آسان به شهروندان افغانستان اجازه می دهد که درخواست صدور گذرنامه و تجدید نظر را از طریق فرم درخواست درخواست کنند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف است. فرم درخواست آنلاین در تاریخ 15 ژانویه 2017 راه اندازی خواهد شد.

 • تمدید ویزه

  خدمات ویزا آسان برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در کشور دارند، در نظر گرفته می شود. فرم درخواست ویزا آنلاین در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات کار مجوز برای شهروندان ملی و بین المللی است که می خواهند در افغانستان کار کنند و نیازمند اجازه کار باشند. این سرویس آنلاین در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.