یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • تمدید ویزه

  توضیحات تمدید ویزه: آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است. هم چنان تمدید ویزه به دو بخش آنلاین و آفلاین مجزا گردیده است.

  پروسیجر آنلاین :

  متقاضی ابتدا درخواست را آنلاین خانه پری نموده کاپی پاسپورت را همراه آخرین ویزه ضمیمه نماید. بعد از تحویلی درخواستی، متقاضی آقا/خانم رسید بانکی را دریافت خواهد نمود. متقاضی بعد از پرداخت مقدار پول جهت تمدید ویزه همراه اصل پاسپورت و مدارک لازمه به ریاست پاسپورت مراجعه نماید. درخواستی باید در نامه رسمی از سوی شرکت یا ارگان استخدام کننده و یا از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آقا/خانم باشد. بعد از بررسی اسناد و مدارک لازم، کارمند ریاست پاسپورت ستیکر ویزه را با تایًید و امضا رییس پاسپورت درج پاسپورت شما می نماید.

  پروسیجر آفلاین :

  متقاضی ابتدا فورمه درخواستی را خانه پری نموده و همراه مدارک لازم ذکر شده به ریاست پاسپورت حاضر گردد. بعد از دریافت تایًیدی درخواستی آقا/خانم--- رسید بانکی را جهت پرداخت فیس تمدید ویزه دریافت خواهد نمود و در بانک مربوطه تویل خواهد نمود. تمام مراحل و پروسیجر تمدید ویزه همانند مراحل و پروسیجر آنلاین است.

  تمدید ویزه برای اتباع خارجی:

  قبل از ساده سازی شده

  مراحل ۱۲
  مدارک لازم مورد نیاز پاسپورت (اصل و کاپی)، جواز کار، درخواستی، ۲ قطعه عکس و کاپی ویزه
  فیس/ مقدار قابل پرداخت ۳ ماهه ۱۵۰$ __ 6 ماهه ۳۰۰$ فیس و یا مقدار قابل پرداخت نظر به کشور متغییر است
  میعاد: ۱ روز کاری

  پس از ساده سازی آفلاین:

  مراحل ۷
  مدارک لازم مورد نیاز پاسپورت (اصل و کاپی)، جواز کار، درخواستی،۲ قطعه عکس و کاپی ویزه
  فیس/ مقدار قابل پرداخت ۳ ماهه ۱۵۰$ __ 6 ماهه ۳۰۰$ فیس و یا مقدار قابل پرداخت نظر به کشور متغییر است
  میعاد: در حال جریان

  پس از ساده سازی آنلاین:

  مراحل ۸
  مراحل عقب غرفه ۵
  مدارک لازم مورد نیاز پاسپورت (اصل و کاپی)، جواز کار، درخواستی، ۲ قطعه عکس و کاپی ویزه
  فیس/ مقدار قابل پرداخت 3 ماهه ۱۵۰$ __ ۶ ماهه ۳۰۰$ فیس و یا مقدار قابل پرداخت نظر به کشور متغییر است
  میعاد در حال جریان
 • آسان پاسپورت

  پاسپورت آسان به شهروندان افغانستان اجازه می دهد که درخواست صدور گذرنامه و تجدید نظر را از طریق فرم درخواست درخواست کنند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف است. فرم درخواست آنلاین در تاریخ 15 ژانویه 2017 راه اندازی خواهد شد.

 • تمدید ویزه

  خدمات ویزا آسان برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در کشور دارند، در نظر گرفته می شود. فرم درخواست ویزا آنلاین در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات کار مجوز برای شهروندان ملی و بین المللی است که می خواهند در افغانستان کار کنند و نیازمند اجازه کار باشند. این سرویس آنلاین در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.