یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

موافقت نامه همکاری میان وزارت مالیه و ستره محمکه ج.ا.ا به امضاء رسید

الیوم شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۶ (٢٢ جولای ٢٠١٧)، موافقت نامه همکاری میان وزارت مالیه و ستره محمکه ج.ا.ا در رابطه به ایجاد و تطبیق سیستم Asan ERP در تالار ستره محکمه در حضور قانونپوه جلالتمآب سید یوسف حلیم، رئیس ستره محکمه و جلالتمآب محترم اکلیل حکیمی وزیر وزارت مالیه توسط محترم شهزاد آریوبی، رئیس ادارۀ آسان خدمت وزارت مالیه و محترم محمد صدیق ژوبل، سرپرست ریاست عمومی اداری قوه قضایۀ ستره محکمه به امضاء رسید. این سیستم ستره محکمه را در قسمت ساده سازی پروسه های مغلق، ایجاد سیستم زیربنای الکترونیکی، مدیریت الکترونیکی اسناد Document Management، منابع بشری، منابع مالی، تدارکات، موجوده دارائی ها، تفتیش و مدیریت پروژه ها کمک خواهد نمود. قابل تذکر است ادارۀ آسان خدمت از یک سال بدین سو در چوکات وزارت مالیه فعالیت خود را آغاز نموده و درین مدت دستآورد های قابل ملاحظۀ داشته که میتوان از جمله ساده سازی ۴۸ پروسه های مغلق و پیچیده عرضۀ خدمات ادارات مختلف دولتی، ایجاد سیستم معلوماتی بازار کار، سیستم جواز کار اتباع داخلی و اتباع خارجی، سیستم پاسپورت، سیستم تمدید ویزۀ اتباع خارجی و عنقریب تفاهم نامه همکاری با ریاست ترافیک کابل را نام برد و در این بخش ها شماری از کارمندان ادارات دولتی را نیز آموزش داده است.

 • آسان پاسپورت

  تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند.

 • آسان ویزه

  توضیحات تمدید ویزه آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است.

 • MSP

  توضیح تادیات معاشات از طریق موبایل: تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن

 • آسان جواز

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد: متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند.

تطبیق GRP در اداره اراضی افغانستان

اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی الیوم ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ ه-ش مطابق ۱۲/۳/۲۰۱۸ تفاهمنامه ای سیستم مدیریت و برنامه ریزی منابع دولتی (GRP) را با اداره اراضی افغانستان به امضاً رسانید. در مواد این تفاهمنامه به تعداد شش بخش مختلف از اداره اراضی افغانستان تحت پوشش برنامه ساده سازی اداره آسان خدمت قرار گرفت، همچنان محترم محمد نعیم څمکنی رئیس اداره آسان خدمت این اداره را راهی آسان برای ساده سازی خدمات، دیجیتل سازی پروسه ها و عرضه خدمات بهترو شفاف برای ادارات دولتی خواند و بر ادامه همکاری ها میان این دو اداره تاکید ورزید. محترم احمد مصطفی درانی رئیس خدمات مشتریان اداره اراضی کشور نیز از این گام و ساده سازی سیستم های این اداره ابراز خرسندی نموده و آمادگی هرگونه همکاری را درین راستا اعلام نمودند.

تفاهم نامه همکاری در رابطه به ایجاد "آسان"- سیستم معلوماتی بازار کار میان وزارت مالیه ج.ا.ا و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به امضأ رسید

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز مؤزخ 20 سنبله سال 1395 تفاهمنامه کار عملی روی برنامه سیستم معلوماتی بازار کار (Asan Wazifa & LMIS) را با محترمه نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی امضا نمود. وزیر مالیه گفت: با تطبیق این سیستم بیروکراسی موجود در بازار کار از بین خواهد رفت، تمام نهاد های پالیسی ساز آمار دقیق و موثق کدر ها و افراد مسلکی ارایه خواهند نمود و از سوی دیگر سهولت بزرگ برای متقاضیان کار ایجاد خواهد کرد. بر علاوه با تطبیق این سیستم یک پروتال مشخص آسان وظیفه برای ادارات دولتی و خصوصی ایجاد میگردد. وزیر کار و امور اجتماعی گفت: این سیستم میتواند بیروکراسی و فساد را کاهش دهد، با ارائه خدمات بهتر رضایت مردم را حاصل نماید و از سرگردانی های بیجا جلوگیری نماید. ایجاد سیستم بازار کار یکی از اهداف اساسی آسان خدمت میباشد که با تطبیق ان جواز کار اتباع داخلی و خارجی ثبت و توزیع میگردد. این سیستم وزارت کار و امور اجتماعی را قادر خواهد ساخت تا از ورود منابع بشری خارجی غیر ضروری جلوگیری نماید. ایجاد چنین سیستم از یک طرف افراد را که در جستجوی وظیفه هستند قادر میسازد تا معلومات خود را در پورتال مشخص"آسان وظیفه" ثبت کنند و از سوی دیگر نهاد های دولتی و خصوصی (کارفرمایان و فراهم کننده گان آموزش) را قادر میسازد تا در سراسر کشور و بیرون از مرز به معلومات نیروی بشری و سایر معلومات بازار کار دسترسی داشته باشند. همچنان، با ایجاد این سیستم تمام ادارات را قادر میسازد تا از مرجع واحد وظایف را به اعلان بگذارند و در بخشهای مشخص لست افراد شایسته را از طریق مراکز خدمات کاریابی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین یا بشکل آنلاین دریافت نمایند.

موافقت نامه همکاری در رابطه به تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستمهای ریاست پاسپورت میان وزارت مالیه و وزارت امور داخله به امضاء رسید.

الیوم پنجشنبه 12 حوت 1395، معین اداری وزارت مالیه محترم محمد قاهر حیدری به نمایندگی آسان خدمت و معین اداری وزارت امور داخله محترم اکرام الدین یاور به نمایندگی ریاست پاسپورت موافقت نامه همکاری در رابطه به تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستمهای ریاست پاسپورت را امضاء نمودند. در آغاز این مجلس، معین اداری وزارت امور داخله از رئیس آسان خدمت محترم شهزاد اریوبی خرسند و اظهار قدردانی نموده گفت" قسمیکه از نام اش هویداست آسان خدمت در راستای ساده سازی پروسه ها در عرضۀ خدمات اهمیت بویژه دارد و از طریق همین اداره میتوان خدمات عامه را بشکل ساده، سریع و شفاف به شهروندان عرضه کرد. سپس، محترم حیدری معین اداری وزارت مالیه گفت" موافقت نامه امروزی جهت اخذ پاسپورت، گامی نویست که به شهروندان سهولت های بیشتری را فراهم میکند. قسمیکه شما اگاه هستید، بعد از تلاشهای جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان و وزیر محترم مالیه آسان خدمت را ایجاد نمودند که جهت ساده سازی پروسه های کنونی، عرضۀ خدمات عامه با کیفیت و سریع به شهروندان خدمات عامه را عرضه نمایند. .

افغانستان و آذربایجان تفاهمنامه همکاری "آسان خدمت" را امضاء کردند

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور با انام کریموف، رئیس مرکز خدمات عامه و اجتماعی کشور آذربایجان تفاهمنامه همکاری "آسان خدمت" را در ارگ ریاست جمهوری به امضاء رساند. وزیر مالیه حین امضای این تفاهمنامه گفت "این برنامه در عرصۀ ایجاد سهولت، شفافیت، مبارزه با فساد و در عرضۀ خدمات عامه برای مردم بهبود قابل ملاحظه را بوجود خواهد آورد. رئیس مرکز خدمات عامه و اجتماعی کشور آذربایجان اظهار داشت که حکومت آذربایجان در بخش تخنیکی این برنامه کمک میکند و به کارمندان این مرکز جهت ارایه خدمات عامه با کیفیت آموزش میدهد. و در آخیر این مجلس، محترم شهزاد آریوبی رئیس اداره آسان خدمت در افغانستان معلومات عمومی را به همه مهمانان و اشتراک کنندگان ارایه نمود.