یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

الیوم پنجشنبه 12 حوت 1395، معین اداری وزارت مالیه محترم محمد قاهر حیدری به نمایندگی آسان خدمت و معین اداری وزارت امور داخله محترم اکرام الدین یاور به نمایندگی ریاست پاسپورت موافقت نامه همکاری در رابطه به تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستمهای ریاست پاسپورت را امضاء نمودند. در آغاز این مجلس، معین اداری وزارت امور داخله از رئیس آسان خدمت محترم شهزاد اریوبی خرسند و اظهار قدردانی نموده گفت" قسمیکه از نام اش هویداست آسان خدمت در راستای ساده سازی پروسه ها در عرضۀ خدمات اهمیت بویژه دارد و از طریق همین اداره میتوان خدمات عامه را بشکل ساده، سریع و شفاف به شهروندان عرضه کرد. سپس، محترم حیدری معین اداری وزارت مالیه گفت" موافقت نامه امروزی جهت اخذ پاسپورت، گامی نویست که به شهروندان سهولت های بیشتری را فراهم میکند. قسمیکه شما اگاه هستید، بعد از تلاشهای جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان و وزیر محترم مالیه آسان خدمت را ایجاد نمودند که جهت ساده سازی پروسه های کنونی، عرضۀ خدمات عامه با کیفیت و سریع به شهروندان خدمات عامه را عرضه نمایند. .

 • آسان پاسپورت

  آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.