یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی
الیوم مطابق به ۱۷/۰۷/۱۳۹۷ ه-ش تفاهمنامه میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت معارف کشور و عقد قرارداد های جداگانه میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شرکت مخابراتی افغان بیسیم، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و روشن در مرکز رسانه های حکومت به امضا رسید.

امضا این تفاهمنامه زمینه شفافیت در پرداخت معاشات و ارتباط تکنالوژی را با بخش معارف مهیا خواهد ساخت و از این پس کارمندان معارف قادر به دریافت معاشات شان از طریق موبایل خواهند بود، همچنان عقد قرارداد میان شرکتهای مخابراتی افغان بیسیم و روشن سهولت اخذ معاشات کارمندان معارف را در ولایات کابل، هرات، بلخ، بدخشان، پکتیا، تخار، خوست و لغمان که جمعاً بتعداد ۱۱۶۰۰۰ کارمند میرسد ایجاد خواهد نمود.

در نخست محترم شهزاد آریوبی از روند این پروسه ملی در سطح کشور خبر داده و پرداخت معاشات از طریق موبایل را گامی در ایجاد شفافیت و تکنالوژی در کشور خوانده و در ادامه صحبت هایش به نکات مهم ذیل اشاره نمود:
• ثبت و راجسترنمودن ۲۰۸۰۰ کارکنان وزارت معارف درسه ولایت ننگرهار، پروان و کندهار و پرداخت معاشات ۴۱۳۰ کارکنان وزارت معارف درسه ولایت متذکره درحال جریان است.
• نظارت ساحوی از پروسه پرداخت معاشات توسط تیم نظارتی اداره آسان خدمت درولایات ننگرهارو پروان و کندهار.
• پرداخت معاشات از طریق موبایل برای حدود ۷۸۰۰ کارکنان درماه میزان و ۶۸۰۰ کارکنان برای ماه عقرب و قوس درولایات کندهار، ننگرهار و پروان.
• پرداخت معاشات از طریق موبایل برای ۵۹۵۵ کارکنان وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین درولایات کابل، ننگرهار، کندهار، هرات، بلخ، کندز، پکتیا و بدخشان.
• تطبیق برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل برای ۲۶ ولایت باقی مانده با شرکت مخابراتی روشن در آینده نزدیک.
• امادگی برای مناقصه کارکنان باقی مانده وزارت معارف به تعداد ۱۲۰۰۰۰ کارمند.

مجموع این قرارداد ها به مبلغ (۱۷۰۹۸۱۵۱) هفده میلیون و نود و هشت هزار و پنجاه و یک افغانی میباشد که شرکت مخابراتی افغان بیسیم به تعداد ۳۲۰۰۰ کارمند و شرکت مخابراتی روشن به تعداد ۷۰۰۰۰ کارمندان معارف را تحت پوشش تخنیکی برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل قرار خواهند داد.

در ادامه این محفل محترم دکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزیر معارف کشور در رابطه به چگونگی روند و تطبیق برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت معارف سخن گفت و ایجاد چنین سیستم شفاف را در بخش معارف کشور کاری شایسته دانسته و برقی سازی سیستم معاشات را برای کارمندان معارف بخصوص در ولسوالیهای دور دست در سطح ولایات یک اقدام بی سابقه و با سهولت خواند و ایجاد امنیت دراخذ و پرداخت معاشات معلمین در سطح کشور از طریق موبایل را تحول و انقلاب تکنالوژی درجامعه معارف افغانستان خواند.

 • آسان پاسپورت

  آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.