یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • دستاورد آسان خدمت؛ 99 درصد شفافیت و 30 درصد افزایش درآمد!

  اداره آسان خدمت با توجه به مأموریتش، در ریاست عمومی ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت، پروسه های دو نوع خدمات عامه (جواز ترانسپورتی و کتابچه خط سیر) را ساده سازی، کوتاه و کمپیوتری نموده است. پروسه دریافت این دو نوع خدمات که تا حالا بسیار پیچیده، قلمی و زمانگیر بوده، حالا تیم ساده سازی اداره آسان خدمت با مطالعه، نقشه کشی و ساده سازی این روند را ساده نموده است.

  1397/11/03

 • شفافیت اولویت آسان خدمت

  ابل- افغانستان: اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در همکاری نزدیک با ریاست عمومی عواید و گمرکات وزارت مالیه، پروسه های جمع آوری مالیه دهندگان و تخنیکی غیر ضروری را حذف نموده و در یک طرح جدید تلاش کرده تا ارتباط مستقیم مراجعین با کارمندان را کاهش داده و

  1397/08/22

 • نویدی نو در بازار کار افغانستان

  اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سیستم جدید مدیریت جمع آوری معلومات بازار کار در افغانستان را ایجاد نمود

  1397/08/07

 • جلسه جمع آوری معلومات سیستم جدید ترافیک کابل

  بتاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ ه-ش به رهبری محترم عبدالهادی ذهین معاون اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جلسه ای در خصوص جمع آوری معلومات سیستم جدید ترافیک کابل با نمایندگان شاروالی کابل، ریاست و مدیریت ترافیک کابل، شرکت GTR، ریاست مخابره وزارت امور داخله، ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و آمرین بخشهای مختلف اداره اسان خدمت برگزار گردید.

  1397/07/08

 • آسان پاسپورت

  آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.