یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • جواز ترانسپورتی و کتابچه خط السیر به کارت هوشمند مبدل گردید.

  در سلسله خدمات عامه برقی، اینبار ریاست ترانسپورت زمینی جواز ترانسپورتی و کتابچه خط السیر را به کارت هوشمند مبدل و در همکاری تخنیکی اداره آسان خدمت پروسه های یاد شده را ساده، کوتاه و آسان ساخته است.

  1398/05/02

 • تا چند روز دیگر سیستم مرکز معلوماتی بازار کار به بهره برداری خواهد رسید

  ین سیستم به وزارت کار و امور اجتماعی کمک خواهد کرد تا آمار دقیق از بازار کار داشته باشند. در همین رابطه در نشستی رهبری اداره آسان خدمت با سید انور سادات وزیر محترم کار و امور اجتماعی دیدار نمودند. در مورد سیستم بازار کار معلومات مختصری را ارائه نمودند و در مورد جزئیات و ارزش این سیستم بحث نمودند.

  1398/04/16

 • امضاً توافق نامه عضویت افغانستان در جامعه بین المللی آسان

  افغانستان با عضویت در جامعه آسان، می تواند از تجربیات اعضای جامعه آسان، استفاده و آنرا به کشور خویش انتقال دهد.

  1398/04/06

 • مرکز معلومات آسان خدمت

  با فعالیت این مرکز متقاضیان می توانند از پروسه های خدمات عامۀ انتخاب شده بشکل رایگان معلومات دریافت نمایند. هر شهروند حق دارد تا به تمام خدمات عامه بشکل آسان، ساده و راحت دسترسی داشته باشد. در همین رابطه اداره آسان خدمت بعضی خدمات عامه دولتی را ساده و برقی نموده است که بیشتر هموطنان عزیز از روند و پروسه آسان خدمات معلومات کافی ندارند و یا هم

  1398/04/05

 • آسان پاسپورت

  آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.