یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • اهدا تصدیق نامه برای کارمندان ریاست پست

  اهدا تصدیق نامه برای کارمندان ریاست پست! اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بتاریخ ۱۷ ماه اسد سال ۱۳۹۷ برای ۳۸ نفر از کارمندان ریاست افغان پست افغانستان در دو دوره آموزشی در بخش مدیریت توقعات مشتریان و طرز

  1397/05/17

 • پروسه بازسازی تعمیر مالیه دهندگان کوچک و متوسط افتتاح گردید

  اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طرح اعمار مجدد و بازسازی بلاکهای شماره 4 و 5 نمایشگاههای اقتصادی وزارت تجارت و صنایع (مالیه دهندگان کوچک و متوسط) را در ریاست عمومی ثبت مرکزی افتتاح نمود.

  1397/05/07

 • دیدار وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اداره آسان خدمت

  محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در دیداری از روند کار و پیشرفت های اداره آسان خدمت و بخشهای مربوطه آن بازدید به عمل آورد.

  1397/04/28

 • جلسه هماهنگی با شرکت مخابراتی روشن پیرامون نتیجه ارزیابی راجستریشن و تادیه معاشات از طریق موبایل

  الیوم تاریخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ ه-ش جلسه هماهنگی با شرکت مخابراتی روشن پیرامون نتیجه ارزیابی راجستریشن و تادیه معاشات از طریق موبایل برای کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا م معلولین درسطح ولایات

  1397/04/04

 • آسان پاسپورت

  پاسپورت آسان به شهروندان افغانستان اجازه می دهد که درخواست صدور گذرنامه و تجدید نظر را از طریق فرم درخواست درخواست کنند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف است. فرم درخواست آنلاین در تاریخ 15 ژانویه 2017 راه اندازی خواهد شد.

 • تمدید ویزه

  خدمات ویزا آسان برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در کشور دارند، در نظر گرفته می شود. فرم درخواست ویزا آنلاین در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات کار مجوز برای شهروندان ملی و بین المللی است که می خواهند در افغانستان کار کنند و نیازمند اجازه کار باشند. این سرویس آنلاین در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.