یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • 198 comments

  آسان خدمت نخستین ورکشاپ معلوماتی را دایر نمود

  اداره آسان خدمت نخستین ورکشاپ معلوماتی را به بیست تن از کارمندان مسلکی وزارت کار آمور اجتماعی، شهدا و معلولین دایر نمود.

  ۲۰جدی۱۳۹۵

 • 198 comments

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به کارمندان ریاست عواید ملی وزارت مالیه دایر کرد

  اداره آسان خدمت دومین دور آموزش را به پانزده تن از کارمندان ریاست عواید ملی وزارت محترم مالیه از بخشهای مختلف دایر نمود.

  ۲۸جدی۱۳۹۵

 • 198 comments

  متخصصین آسان خدمت افغانستان از آذربایجان برگشتند

  تیمهای متخصصین تکنالوژی معلوماتی، منابع بشری و بلند بردن ظرفیت های آسان خدمت افغانستان از آسان خدمت آذربایجان جهت هماهنگی و تنظیم امورات بهتر که به شهر باکو آذربایجان رسماً عازم شده بودند الیوم سه شنبه 20 میزان 1395 به کشور برگشتند.

  ۲۰میزان۱۳۹۵

 • 198 comments

  هئیت رهبری اداره آسان خدمت با وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین محترمه نسرین اوریاخیل دیدار نمود

  هئیت رهبری اداره آسان خدمت با وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین محترمه نسرین اوریاخیل دیدن نمود. در این دیدار رئیس عمومی اداره آسان خدمت محترم شهزاد آریوبی به تیم رهبری این وزارت در بارهٔ آسان وظیفه، بازار کار (LMIS) و پروسه های ساده سازی شدهٔ خدمات عامه معلومات عمومی ارایهٔ نمود.

  ۵دلو۱۳۹۵

 • 198 comments

  کارمندان آسان خدمت افغانستان با وزیر عدلیه دیدن نمودند

  الیوم یکشنبه 19 جدی تیم حقوقی اداره آسان خدمت به رهبری رئیس این اداره محترم شهزاد آریوبی با محترم عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا دیدن نمودند.

  ۸ جدی ۱۳۹۵

 • 198 comments

  متخصصین "آسان خدمت" با نمایندگان وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین دیدن نمودند

  در این دیدار مشاور تخنیکی "آسان خدمت" محترم احمد رضا خاور در بارۀ پورتال "آسان وظیفه" به جناب محترم احمد شاه صالحی معین اداری آن وزارت پرزنتیشن ارایه نمود.

  ۵ عقرب۱۳۹۵

 • 198 comments

  دیدار تیم آسان خدمت افغانستان با مسئولین ریاست های وزارت امور داخله کشور

  الیوم یکشنبه 11 میزان تیم آسان خدمت به رهبری رئیس عمومی این اداره آقای شهزاد آریوبی با مسئولین ریاست های ثبت و احوال نفوس، پاسپورت، ترافیک، تذکره الکترونیکی و جنایی وزارت امور داخله در تالار معینیت ارشد امنیتی آن وزارت دیدارنمودند.

  ۱۱ میزان ۱۳۹۵

 • 198 comments

  آسان خدمت آذربایجان با مقامات و روساء وزارت آمور داخله دیدن نمود

  الیوم دو شنبه اول قوس سال 1395 هیئت عالی رتبه آسان خدمت آذربایجان با همکاری آسان خدمت افغانستان با معین اداری وزارت امور داخله محترم اکرام الدین یاور دیدار نمود.

  ۱۱ میزان ۱۳۹۵

 • 198 comments

  آسان خدمت برای ریاست بیمه ملی ورکشاپ معلوماتی را دائر کرد.

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به کارمندان ریاست بیمه ملی دایر کرد. در نخست، در بارۀ تاریخچه، فرصتها، تفاهمنامه ها، پروسه های ساده شده، میتود و روش های ساده سازی، اولین تعمیر مرکز آسان خدمت و اداری، تکنالوجی و نرم افزار ها، سیستم آموزش و بلند بردن ظرفیتها، چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژی ها و از بخشهای این اداره معلومات عمومی به اشتراک کنندگان ارایه گردید.

  ۱ سنبله ۱۳۹۶

 • 198 comments

  آسان خدمت به کارمندان ستره محکمه ورکشاپ معلوماتی را دائر کرد

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به کارمندان ستره محکمه دایر کرد. در نخست، در بارۀ تاریخچه، فرصتها، تفاهمنامه ها، پروسه های ساده شده، میتود و روش های ساده سازی، اولین تعمیر مرکز آسان خدمت و اداری، تکنالوجی و نرم افزار ها، سیستم آموزش و بلند بردن ظرفیتها، چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژی ها و از بخشهای این اداره معلومات عمومی به اشتراک کنندگان ارایه گردید.

  ۸ میزان۱۳۹۶

 • 198 comments

  آسان خدمت ورکشاپ مدیریتی و تخنیکی را به کارمندان ریاست قوای بشری و تنظیم روابط کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دایر کرد.

  .در نخست، ورکشاپ امروزی با تلاوت چند از کلام الله مجید آغاز و سپس رئیس این اداره بعد از خوش آمدید در بارۀ تاریخچه، فرصتها، تفاهمنامه ها، پروسه های ساده شده، میتود و روش های ساده سازی، اولین تعمیر مرکز آسان خدمت و اداری، تکنالوجی و نرم افزار ها، سیستم آموزش و بلند بردن ظرفیتها، چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژی ها و از بخشهای این اداره معلومات عمومی را به اشتراک کنندگان ارایه نمود.

  ۸ میزان۱۳۹۶

 • 198 comments

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به جرگۀ جوانان لویه پکتیا دایر کرد

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به جرگۀ مشترک جوانان لویه پکتیا و فعالان مدنی دایر کرد.

  ۴ ثور۱۳۹۵

 • 198 comments

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به ریاست تذکره دایر کرد

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به بخشی از اعضاء شورای ولایتی کابل دایر نمود.

  ۱۰ حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به شورای ولایتی کابل دائر کرد

  اداره آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به کارمندان ریاست تذکرهٔ وزارت امور داخله دایر نمود.

  ۱۸ میزان۱۳۹۶

 • 198 comments

  امین سمجی رییس بخش موبایل مانی شرکت مخابراتی روشن با هٌیت رهبری آسان خدمت ملاقات نمود

  اداره آسان خدمت جلسه را تحت رهبری محترم محمد نعیم څمکنی رئیس عمومی، عبدالهادی ذهین معاون و محترم خلیل پوپل رئیس پروژه تادیه معاشات از طریق موبایل این اداره با رئیس بخش موبایل مانی شرکت مخابراتی روشن دایر نمودند.

  ۲۷ حوت۱۳۹۶

 • 198 comments

  بازگشت هیأت عالی رتبه دولتی از کشور لیتوانیا

  هیئت عالی رتبه دولتی به رهبری معیین اداری وزارت مالیه کشورو تیم همراهان شان رییس عمومی اداره آسان خدمت شهزاد آریوبی، رییس کابل بانک خیبر عمرخیل و مسوول پروژه سکوک جمال الرحمن از یک سفر رسمی و بازدید از کشور لیتوانیا دوباره به کشور برگشتند.

 • 198 comments

  پاسپورت ها آنلاین میشود

  در مجلس یکه مشاور ارشد تکنالوژی معلوماتی رئیس جمهور محترم ملکزی، رئیس اداره آسان خدمت، معاون تخنیکی ریاست پاسپورت و همکاران شان حضور داشتند، اداره آسان خدمت طرح سیستم پاسپورت آنلاین معرفی و به نمایش گرفت.

  ۱۱ اسد۱۳۹۶

 • 198 comments

  تیم کاری ریاست پاسپورت با تیم تخنیکی ادارۀ آسان خدمت دیدن نمود

  تیم تخنیکی اداره آسان خدمت با تیم کاری ریاست پاسپورت دیدن نمود، در این دیدار پرزنتیشن که از فعالیت ها و پشرفت ها در رابطه به تنظیم مجدد سیستمهای ریاست پاسپورت از طرف ادارۀ آسان خدمت تهیه و ترتیب شده بود به محترم الحاج مل پاسوال سید عمر صبور و اعضاء تیم کاری شان ارایه گردید.

  ۲۵ حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  جلسهً مشورتی در رابطه به هماهنگی میان ادارات دولتی تادیه معاشات از طریق موبایل یا (MSP)

  وزارت مالیه و اداره آسان خدمت جلسهً مشورتی را در رابطه به هماهنگی میان ادارات دولتی در خصوص تادیات معاشات از طریق موبایل برگزار نمودند.

  ۲۸ قوس۱۳۹۶

 • 198 comments

  خدمات عامه مرتبط وزارت امور داخله ساده میشود

  الیوم شهزاد آریوبی رئیس و تیم متخصصین آسان خدمت افغانستان، ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله، ریاست ثبت احوال و نفوس، قومندانی مشترک انتقال امنیت (CSTC-A) و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در یک فضاء هماهنگ که در تالار وزارت داخله برگذار شده بود ملاقات نمودند.

  ۲ قوس۱۳۹۵

 • 198 comments

  داکتر نجیب وردک با رئیس آسان خدمت دیدن نمود

  داکتر نجیب وردگ رئیس سي بي آر (CBRR) وزارت مالیه از ادارهٔ آسان خدمت دیدار نمود.

  ۲۳دلو۱۳۹۵

 • 198 comments

  دیدار هیئت عالی رتبه آسان خدمت آذربایجان و همراهان از آسان خدمت افغانستان!

  دیدار هیئت عالی رتبه آسان خدمت آذربایجان و همراهان از آسان خدمت افغانستان الیوم سه شنبه دوم قوس سال 1395 رئیس دفتر ادارۀ ملی خدمات عامه و نوآوری اجتماعی آذربایجان محترم آزاد جعفر علی با رئیس آسان خدمت افغانستان محترم شهزاد آریوبی و متخصصین این اداره در دفتر ایشان دیدار نمود.

  ۲قوس ۱۳۹۵

 • 198 comments

  رئیس آسان خدمت با خوشحال بابا فکری بهیر و فعالان جامعه مدنی دیدن نمود

  رئیس ادارۀ آسان خدمت محترم شهزاد آریوبی با هفتاد و پنج تن از فعالان جامعه مدنی در دفتر کار شان دیدن نمود. در این دیدار بعضی از فعالان جامعه مدنی در بارۀ وضعیت و حالات کنونی دیدگاه های خویش را اظهار کردند.

  ۱۴دلو ۱۳۹۵

 • 198 comments

  رئیس جمهور غنی بر ساده سازی پروسه ها در ادارات، تاکید کرد

  جلسۀ شورای عالی کاهش فقر، عرضۀ خدمات و مشارکت شهروندی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار گردید. در این جلسه روی کنفرانس ملی کار، میثاق تشبثات زراعتی و ادارۀ آسان خدمت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

  ۱۸جدی۱۳۹۶

 • 198 comments

  رئیس عمومی پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP) با رئیس آسان خدمت ملاقات نمود

  رییس عمومی پروگرام های انکشافی مللی متحد افغانستان آقای داگلاس کی با رئیس عمومی اداره آسان خدمت ملاقات نمود.

  ۱۱حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  سخنرانی رئیس اداره آسان خدمت در "کنفرانس حسابدهی مدنی، اصلاحات در عرضه خدمات عامه و مبارزه با فساد.

  شهزاد اریوبی رئیس اداره آسان خدمت در "کنفرانس حسابدهی مدنی، اصلاحات در عرضه خدمات عامه و مبارزه با فساد" که جمع از مقامات دولتی و غیر دولتی حضور داشتند.

  ۲۵سرطان۱۳۹۵

 • 198 comments

  سخنرانی رئیس آسان خدمت در NITPAA

  ادارۀ انجمن ملی تکنالوجی معلوماتی در افغانستان کنفرانس علمی پیرامون حکومتداری انترنتی در افغانستان که برای دو روز در پوهنتون کاروان برگزار نموده بودند به اتمام رسید.

  ۱۱حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  سخنرانی محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان

  "آسان خدمت با فراهم نمودن تسهیلات در عرصه عرضۀ خدمات عامه تحول را بمیان می آورد. 7 نمایندگان وزارتخانه ها تحت یک سقف خدمات عامه را به شهروندان عرضه خواهد نمودند.

  ۱۱حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  سیستم آنلاین پاسپورت تمام شد

  سیستم آنلاین پاسپورت که ماه قبل طرح آن در حضورداشت کثیر روسای دوایر دولتی که ارایه گردیده بود الیوم سیستم متذکره از طرف محترم شهزاد آریوبی سرپرست وزیر وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، رئیس عمومی ریاست پاسپورت افتتاح و گامی برای تطبیق آن برداشتند.

  ۳۰میزان۱۳۹۶

 • 198 comments

  سیستم بایومترک مرکزی میشود

  ادارۀ آسان خدمت، وزارت امور داخله، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، قومندانی مشترک انتقال امنیت(CSTC-A)، سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) افغانستان و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در یک فضاء هماهنگ بین هم ملاقات نمودند.

  ۱۲دلو۱۳۹۵

 • 198 comments

  سیستم فعلی پاسپورت تجدید میشود

  در مجلس امروز مقامات ارشد دولتی و نمایندگان سازمان های بین المللی حضور داشتند، و اداره آسان خدمت سیستم فعلی پاسپورت را که تجدید نموده بودند معرفی و به نمایش گرفت.

  ۲۷ثور۱۳۹۶

 • 198 comments

  طرح پرداخت معاشات ازطریق تلیفون همراه تایید شد

  جلسۀ شورای عالی اقتصادی به ریاست جلالتماب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید، درین نشست محترم شهزاد آریوبی رئیس اداره آسان خدمت، پرزنتیشن که در رابطه به طرح پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق مبایل ترتیب نموده بودند ارایه کرد که طرح یاد شده از سوی شورای عالی قتصادی تایید گردید.

 • 198 comments

  طرح کلی سیستم جدید ریاست ترافیک ارایه شد

  اداره آسان خدمت امروز مورخ 1 سنبله سال روان، طی جلسه ای رسمی با ریاست ترافیک وارگانهای زیربط امنیتی طرح کلی تغییر و نوسازی سیستم ریاست محترم ترافیک را ارایًه نمود.

 • 198 comments

  کارمندان ریاست اتباع خارجی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین از ورکشاپ مدیریتی و تنظیم وقت آسان خدمت مستفید شدند.

  در نخست، ورکشاپ امروزی با تلاوت چند از کلام الله مجید آغاز و سپس در بارۀ تاریخچه، فرصتها، تفاهمنامه ها، پروسه های ساده شده، میتود و روش های ساده سازی، اولین تعمیر مرکز آسان خدمت و اداری، تکنالوجی و نرم افزار ها، سیستم آموزش و بلند بردن ظرفیتها، چارچوب حقوقی، پالیسی و استراتیژی ها و از بخشهای این اداره معلومات عمومی به اشتراک کنندگان شریک نمودند.

 • 198 comments

  محترم استحاقزی با رئیس ادارهٔ آسان خدمت دیدار نمود

  نماینده برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد در آذربایجان محترم غلام محمد اسحاقزی با رئیس ادارۀ آسان خدمت در دفتر ایشان دیدن نمود.

  ۲۹حمل۱۳۹۶

 • 198 comments

  محترم محمد آقا کوهستانی معین اداری وزارت مالیه از ادارهٔ آسان خدمت دیدار نمود

  معین وزارت مالیه محترم محمد آقا کوهستانی از آسان خدمت دیدن نمود. وی از فعالیت های این اداره از (پروسه های ساده سازی، میتود و پروگرام های بلند بردن طرفیت ها، سیستم های تکنالوجی معلوماتی، روابط و اگاهی عامه، انجینیری ساختمانی، منابع بشری و تادیه معاشات ازطریق مبایل) را مشاهده و قدردانی نموده گفت .

  ۱میزان۱۳۹۶

 • 198 comments

  مشاور ارشد تکنالوژی معلوماتی رئیس جمهور از ادارۀ آسان خدمت دیدن نمود

  در این دیدار محترم ملکزی از بخش های مختلف، از فعالیتها و پیشرفتهای آسان خدمت معلومات عمومی را کسب و از روسا و متخصصین در بارۀ فعالیتها، پیشرفت ها، وضعیت کنونی و پلان های آیندۀ شان سوالهای داشتند که از طرف مسولین جوابات قناعت بخش دریافتند.

  ۲۹حمل۱۳۹۶

 • 198 comments

  مشاور ارشد تکنالوژی معلوماتی رئیس جمهور به آذربایجان سفر کرد

  در یک سفر رسمی که جناب محترم رفیع الدین ملکزی مشاور ارشد تکنالوژی معلوماتی رئیس جمهور و محترم شهزاد آریوبی رئیس ادارۀ آسان خدمت بمنظور همکاری های همه جانبه و تنظیم آمورات هرچه بهتر به شهر باکو آذربایجان عازم گردیدند.

  ۱۶ثور۱۳۹۶

 • 198 comments

  معین وزارت مالیه از آسان خدمت دیدن نمود

  معین وزارت مالیه محترم عبدالقاهر حیدری از آسان خدمت دیدن نمود. وی از فعالیت های اداره آسان خدمت (از پروسه های ساده سازی، میتود و پروگرام های بلند بردن طرفیت ها، سیستم های تکنالوجی معلوماتی وغیره) را مشاهده و قدردانی نموده گفت

  ۱۰حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  نخستین ورکشاپ معلوماتی به ریاست پاسپورت دایر گردید

  اداره آسان خدمت نخستین آموزش (تریننگ) را به بیست تن از منصوبین مسلکی بشمول رئیس پاسپورت محترم سید عمر صبور رییس ریاست پاسپورت/ وزارت محترم داخله دایرنمود.

  ۵حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  نظارت از چاپ پاسپورت های جدید از طرف مقامات دولتی.

  در شروع ماه گذشته، سیستم فعلی توزیع پاسپورت که از طریق آدارۀ آسان خدمت تجدید و نوسازی گردیده بود موفقانه توانست به شهروندان توزیع نماید. محترم قاهر حیدری سرپرست معین اداری وزارت مالیه، شهزاد آریوبی رئیس آسان خدمت و همراهان شان از ادارات ذیربط به سفر رسمیکه جهت نظارت از چاپ پاسپورت های جدید که دارای امنیت و کیفیت والای برخردارست عازم کشور لیتوانیا شده اند.

  ۵حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  هیئت رهبری اداره آسان خدمت با رهبری وزارت کارآمور اجتماعی، شهدا و معلولین دیدن نمو

  بتاریخ 5 اسد سال جاری هیئت رهبری آسان خدمت با وزیر و معینان (کار و مالی و اداری) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دیدار نمودند. در این نشست نخست محترم شهزاد گل آریوبی رئیس اداره آسان خدمت گزارش مختصر از تطبیق فعالیتها و ساده سازی پروسه ها به محترمه نسرین آوریاخیل وزیر این وزارت ارایه نمود.

  ۵اسد۱۳۹۵

 • 198 comments

  هئیت رهبری آسان خدمت با سرپرست وزیر وزارت کار و امور اجتماعی ملاقات نمود

  هئیت رهبری ادارۀ آسان خدمت محترم شهزاد اریوبی با فیض الله ذکی سرپرست وزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در دفتر کار ایشان ملاقات نمودند.

  ۵اسد۱۳۹۵

 • 198 comments

  ورکشاپ آموزشی رهبری و نظارت برای آمرین ریاست پاسپورت دایر گردید

  ورکشاپ آموزشی رهبری و نظارت که از طرف ادارۀ آسان خدمت برای آمرین ریاست پاسپورت که از تاریخ ۱۶ الی ۱۸ جدی سال ۱۳۹۶ بمدت سه روز دایر گردیده بود با اهدای تصدیق نامه ها به پایان رسید.

  ۱۸جدی۱۳۹۶

 • 198 comments

  ورکشاپ سه روزه آسان وظیفه به اتمام رسید

  اداره آسان خدمت برنامه آموزشیً سه روزه را تحت نام آسان وظیفه برای کارکنان ریاست منابع بشری وزارت محترم کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین دایر نمود.

  ۲۲سنبله۱۳۹۶

 • 198 comments

  ورکشاپ معلوماتی به سازمان خط نو و اساتید پوهنتون ها دایر گردید

  الیوم 18 سرطان 1396 آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را برای کارمندان سازمان خط نو و اساتید پوهنتون های کابل و باختردایر کرد.

  ۵اسد۱۳۹۵

 • 198 comments

  ورکشاپ معلوماتی به کارمندان ریاست تقاعد دایر گردید

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به کارمندان ریاست تقاعد وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین دایر نمود.

  ۲۱ثور۱۳۹۵

 • 198 comments

  ورکشاپ معلوماتی به کارمندان ریاست کریمینل تخنیک دایر گردید

  آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به کارمندان ریاست کریمینل تخنیک وزارت امور داخله در بارهٔ فعالیتهای این اداره دایر نمود.

  ۱۸حوت۱۳۹۵

 • 198 comments

  ورکشاپ معلوماتی به مدیران ریاست ترافیک دایر گردید

  اداره آسان خدمت ورکشاپ معلوماتی را به چهل تن از کارمندان ریاست ترافیک وزارت داخله و رئیس عمومی ریاست ترافیک که اشتراک ورزیده بودند دایرنمود.

  ۳ثور۱۳۹۶

 • 198 comments

  معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از ادارهٔ آسان خدمت دیدار نمودن

  معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی محترم داکتر هادی هدایتی با شماری از رؤسای آن وزارت از ادارهٔ آسان خدمت دیدار نمودند.

  ۲۹قوس۱۳۹۶

 • 198 comments

  وزیر مالیه ج.ا.ا از ادارۀ آسان خدمت دیدن نمود

  الیوم شنبه 14 اسد سال 1396، محترم اکلیل احمد حکیمی، وزیر مالیه ج.ا.ا از فعالیت های ادارۀ آسان خدمت دیدن نمود.

  ۱۴اسد۱۳۹۶

 • 198 comments

  وعدۀ همکاری پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) آذربایجان با آسان خدمت افغانستان!

  رئیس آسان خدمت افغانستان محترم شهزاد آریوبی به سفر رسمی که به کشور دوست آذربایجان عازم شده بودند، الیوم چهار شنبه با محترم غلام محمد اسحاقزی نماینده برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد در آذربایجان در دفتر ایشان دیدن نمود.

  ۱۰قوس۱۳۹۶

 • آسان پاسپورت

  تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند.

 • آسان ویزه

  توضیحات تمدید ویزه آنعده از اتباع خارجی که جهت کار و یا سیاحت برای مدت طولانی وارد افغانستان می شوند نیاز به تمدید ویزه افغانستان را دارند. شعبه تمدید ویزه تمام خدمات را در محوطه ریاست پاسپورت ارایه میدارد. مراحل تمدید ویزه و پروسیجر کاری آن توسط اداره آسان خدمت تکمیل و ساده سازی شده است.

 • MSP

  توضیح تادیات معاشات از طریق موبایل: تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی بازی میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن

 • آسان جواز

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد: متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند.