یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • شفافیت اولویت آسان خدمت

  ابل- افغانستان: اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در همکاری نزدیک با ریاست عمومی عواید و گمرکات وزارت مالیه، پروسه های جمع آوری مالیه دهندگان و تخنیکی غیر ضروری را حذف نموده و در یک طرح جدید تلاش کرده تا ارتباط مستقیم مراجعین با کارمندان را کاهش داده و

  1397/08/22

 • نویدی نو در بازار کار افغانستان

  اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سیستم جدید مدیریت جمع آوری معلومات بازار کار در افغانستان را ایجاد نمود

  1397/08/07

 • جلسه جمع آوری معلومات سیستم جدید ترافیک کابل

  بتاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ ه-ش به رهبری محترم عبدالهادی ذهین معاون اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جلسه ای در خصوص جمع آوری معلومات سیستم جدید ترافیک کابل با نمایندگان شاروالی کابل، ریاست و مدیریت ترافیک کابل، شرکت GTR، ریاست مخابره وزارت امور داخله، ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و آمرین بخشهای مختلف اداره اسان خدمت برگزار گردید.

  1397/07/08

 • اهدا تصدیق نامه برای کارمندان ریاست پست

  اهدا تصدیق نامه برای کارمندان ریاست پست! اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بتاریخ ۱۷ ماه اسد سال ۱۳۹۷ برای ۳۸ نفر از کارمندان ریاست افغان پست افغانستان در دو دوره آموزشی در بخش مدیریت توقعات مشتریان و طرز

  1397/05/17

 • آسان پاسپورت

  آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد