د عامه خدمتونو د يو دريد شاپ

 • آسان پاسپورت

  ریاست عمومی پاسپورت روزانه به تعداد ۲۵۰۰ درخواست دریافت می کند. موقعیت ریاست پاسپورت واقع کارته چهار می باشد. تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند. حالا متقاضی می تواند تا در کوتاهترین زمان پاسپورت دریافت نماید. این تغییرات شامل ایجاد غرفه های جداگانه با سهولت های بایومتریک و دیتاانتری (وارد کردن مغلومات) می باشد. برای بدست آوردن پاسپورت متقاضی باید اسناد و مدارک لازم را با خود داشته باشد. .

  • ۱. تاییدی تذکره ملی
  • ۲. ۳ قطعه عکس به اندازه پاسپورت
  • ۳. پرداخت قیمت پاسپورت

  بعد از پرداخت پول/ قیمت پاسپورت توسط متقاضی به بانک، متقاضی برای مرحله بعدی که عبارت از ( BIV) و بایومتریک و دیتاانتری است مراجعه می کند. در اخر متقاضی با دریافت رسید، زمان، تاریخ و معلومات کافی در رابطه به پاسپورت خود را دریافت و اخذ خواهد کرد.

  مراحل پاسپورت

  قبل از ساده سازی

  مراحل ۱۵
  مدارک مورد نیاز تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس، درخواستی پاسپورت، تاییدی سکونت
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی ۵۷۰۰ افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد ۷ روز کاری

  پس از ساده سازی آفلاین

  مراحل درخواستی ۴
  مراحل کاری عقب غرفه ۶
  مدارک مورد نیاز عریضه، تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان

  خدمات آنلاین

  مراحل درخواستی در ریاست پاسپورت ۲
  مراحل کاری عقب غرفه ۵
  مدارک مورد نیاز خانه پری فورمه، تذکره تایید شده، ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان  Apply Now


  Map

  پاسپورت یکی از مدارک مهم و با ارزش دولتی است که شهروند توسط آن به تمام نقاط دنیا سفر نموده و هم چنان از ملیت و اهلیت شخص نمایندگی می کند.


 • آسان پاسپورټ

  پاسپورټ یو ارزښتناک دولتي سند دی، چې له مخې یې وګړي د نړۍ هر ګوټ ته سفر کولای شي او د په بهرنیو هیوادونو کې د افغان وګړو تابعیت ثابتوي.

 • د ویزې تمدید

  د آسان ویزې خدمتونه د هغو بهرنیو وګړو لپاره دي، چې په افغانستان کې د شتون د مودې غځولو اړتیا لري. د آسان ویزې خدمتونه د ۲۰۱۷ د جنورۍ په ۱۵مه پېل شول او دا مهال جریان لري.

 • آسان جواز

  آسان جواز د ملي او نړیوالو اتباعو لپاره کار کوي چې غواړي په افغانستان کې کار وکړي او د کار اجازه لیک ته اړتیا ولري. دا آنلاین خدمت به د ۲۰۱۷ کال د فبروري په ۱۵ پیل شي.