د عامه خدمتونو د يو دريد شاپ

 • جواز کار برای اتباع داخلی

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند. بعد ازینکه فورمه درخواستی توسط متقاضی خانه پری گردید دوباره به بخش پذیرش ریاست قوای بشری تحویل داده شود. کارمند بخش غرفه خدماتی بعد از بررسی و کنترول اسناد و مدارک لازم آنرا ثبت دیتابیس می نماید، دیتابیس مذکور معلومات ثبت شده را بشکل اتومات به آرشیف جهت تایًیدی ارسال و بخش ارشیف بعد از بررسی اسناد ثبت شده متقاضی_ به کارمند بخش جواب را بشکل الکترونیکی در ظرف چند دقیقه ارسال می نماید. بعد از اینکه کارمند بخش رسید بانکی را به متقاضی تحویل میدارد متقاضی باید در غرفه بعدی پول مشخص شده را پرداخت نماید. بعد از پرداخت مقدار پول و تایًیدی الکترونیکی توسط رییس جواز کار به متقاضی اهدا میگردد.

  جواز کار اتباع داخلی:

  مرحله قبل از ساده سازی:

  مراحل ۱۴
  مدارک لازم معرفی نامه رسمی ار ارگان استخدام کننده، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
  میعاد ۱ روز

  مرحله ساده سازی:

  مراحل ۸
  مدارک لازم عریضه، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
  میعاد ۳۰ ثانیه
 • آسان پاسپورټ

  پاسپورټ یو ارزښتناک دولتي سند دی، چې له مخې یې وګړي د نړۍ هر ګوټ ته سفر کولای شي او د په بهرنیو هیوادونو کې د افغان وګړو تابعیت ثابتوي.

 • د ویزې تمدید

  د آسان ویزې خدمتونه د هغو بهرنیو وګړو لپاره دي، چې په افغانستان کې د شتون د مودې غځولو اړتیا لري. د آسان ویزې خدمتونه د ۲۰۱۷ د جنورۍ په ۱۵مه پېل شول او دا مهال جریان لري.

 • آسان جواز

  آسان جواز د ملي او نړیوالو اتباعو لپاره کار کوي چې غواړي په افغانستان کې کار وکړي او د کار اجازه لیک ته اړتیا ولري. دا آنلاین خدمت به د ۲۰۱۷ کال د فبروري په ۱۵ پیل شي.