پلان شوي او وړاندیز شوي عامه خدمتونه

لاندې هغه انتخاب شوي هغه خدمتونه دي، چې د اقتصاد عالي شورا لخوا تصویب شوي او په نږدې راتلونکي کې به د آسان خدمت له مرکزونو څخه د اړوندو دولتي ادارو د کارکوونکو له خوا وړاندې شي.

  د مالیې وزارت

 • د کمې مالیې ورکول(STO)
 • د متوسطې مالیې ورکول (MTO)
 • د ډېرې مالیې ورکول (LTO)
 • د مالیې ورکولو ځانګړی نمبر(TIN)
 • ملي بیمه/li>

  د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

 • د سوداګرۍ جواز
 • د سوداګرۍ د جواز تمدید
 • د پانګونې جواز
 • د پانګونې د جواز تمدید
 • کوپراتیفي جواز
 • د درملو د سوداګرۍ جواز
 • د سوداګریزې ویزې بلنلیک

  د کورنیو چارو وزارت

 • پاسپورټ
 • د بهرنیو وګړو لپاره د ویزې تمدید
 • پېژندپاڼه
 • دویمه پېژندپاڼه
 • د پېژندپاڼې تائید
 • په پېژندپاڼه کې د تخلص اضافه
 • په پېژندپاڼه کې د انځور نوي کول
 • د زېږېدنې سند
 • د مړینې سند
 • د بهرنیو وګړو ثبت
 • د موټر سند
 • د نقلیه موټرو د جواز تمدید
 • د ټکسي جواز او ټراسپورټي خدمتونه
 • د موټر چلونې جواز
 • د موټر چلونې د جواز تمدید
 • د موټر چلونې نړیوال جواز
 • د نقلیه موټرو پېر او پلور
 • جرمي سابقه

  د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت

 • د کورنیو وګړو لپاره د کار جواز
 • د بهرنیو وګړو لپاره د کار جواز
 • تقاعد
 • د نظامي معلولینو مالي حقوق
 • د ملکي معلولینو مالي حقوق
 • د نظامي شهیدانو مالي حقوق
 • د ملکي شهیدانو مالي حقوق

  د بهرنیو چارو وزارت

 • د نړیوالو اسنادو تائید او تصدیق
 • د داخلي تحصیلي اسنادو تصدیق
 • د حقوقي او ټولنیزو اسنادو تائید
 • د پېژندپاڼې د ژباړې تائید

  ښاروالۍ او ستره محکمه

 • د معاملاتو د لارښوونې جواز اخیستل
 • د معاملاتو د لارښوونې د جواز تمدید
 • د معاملاتو د لارښوونې د جواز لغوه کول
 • د ټولنیزو او حقوقي سندونو تائید (قضایای دولت)
 • نکاح پاڼه
 • د نکاح پاڼې وثیقه
 • قباله
 • د جایدادونو د سندونو ثبت
 • د ښاري صفایۍ د مالیې تصفیه
 • د اتحادیې د جواز صادرول (کوچنۍ سوداګرۍ)